Tietosuojaseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (GDPR) perusteella

Laatimispäivä 22.5.2018

Rekisterinpitäjä

Mobila Electronics Oy (Y-tunnus 2347266-8) Haravakuja 9 01660 Vantaa

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostitse: tietosuoja@mobilaelectronics.fi 

Tietosuojavastaava: Tomi Autio

Rekisterin nimi

Mobila Electronics Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Mobila Electronics Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, tilausten toimittamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. (6 artikla, käsittelyn lainmukaisuus, kohta b ja f)

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä seuraavat asiakastiedot:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Rekisteri sisältää seuraavat käyttötiedot:

  • Rekisteröitymispäivämäärä
  • Kirjautumishistoria
  • Tilaushistoria

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Mobila Electronics Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Rekisteriin kerätään myös tietoja asiakkaan kirjautuessa palveluun sekä ostaessa tuotteita.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Mobila Electronics Oy:n verkkokauppa ja maksurajapinnat on järjestetty seuraavien toimijoiden kautta, joille myös tietoja luovutetaan. Voit tutustua yrityksien tietosuojakäytäntöihin seuraamalla linkkejä:

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Mobila Electronics Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Mahdollisesti ja tilapäisesti tarvittava paperinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään tietosuojajätteenä.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia. Kielto tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen tietosuoja@mobilaelectronics.fi

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyynnön voit tehdä osoitteeseen tietosuoja@mobilaelectronics.fi

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään osoitteessa tietosuoja@mobilaelectronics.fi virheellisen tiedon korjaamiseksi. 

Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus pyytää Rekisterinpitäjää poistamaan Rekisteröityyn liittyvät tiedot järjestelmistään. 

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain tarvittavan ajan. Osaa tiedoista voidaan säilyttää kauemmin mikäli laissa on asetettuja vaatimuksia ja velvollisuuksia näiden osalta. (esim. Kirjanpitolaki)

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Olemme kotimainen yritys

Ja toimitamme kaikki tuotteet Suomesta, Lahdesta, omasta varastostamme.

Nopeat toimitukset

Toimitusaika 1-3 arkipäivää, jos tilaat tuotteen arkipäivisin ennen klo 12, lähtee tuote yleensä meiltä vielä saman päivän aikana postin matkaan.

Suodata tuotteita